ดีซี เซอร์โว ไดรฟ์เวอร์ รุ่น CD422 18VDC~30VDC 1A
ดีซี เซอร์โว ไดรฟ์เวอร์ รุ่น CD420 4-15A
เอซีเซอร์โวมอเตอร์ รุ่น SMH 80 Series 750W,3000 rpm,Rate Torque 7.17N.m
Brushless Servo Drives รุ่น ACS806 ขนาด 18 - 80 VDC,6 A,20 - 400 W
Brushless Servo Drives รุ่น ACS606 ขนาด 18 - 60 VDC ,6 A,10 - 360 W
Brushless Servo Drives รุ่น ACS306 ขนาด 20-30VDC,6 A,10-180 W
ดีซี เซอร์โว ไดรฟ์เวอร์ รุ่น DCS810 ขนาด 18-80VDC,0-20A,20-400W.
ดีซี เซอร์โว ไดรฟ์เวอร์ รุ่น DCS810S ขนาด 18-80VDC, 0-20A, 20-400W.
ดีซี เซอร์โว ไดรฟ์เวอร์ รุ่น DCS303 ขนาด 18-30VDC, 0-15A, 5-90W
เอซีเซอร์โวมอเตอร์ รุ่น ACM604V60 400W,3000 rpm,Rate Torque 3.82 N.m
เอซีเซอร์โวมอเตอร์ รุ่น ACM602V60 200W,3000 rpm,Rate Torque 1.91 N.m
เอซีเซอร์โวมอเตอร์ รุ่น ACM602V36 200W,3000 rpm,Rate Torque 1.91 N.m
เอซีเซอร์โวมอเตอร์ รุ่น ACM Series 100W,3000 rpm,Rate Torque 0.95 N.m
ดีซีเซอร์โวมอเตอร์ไร้แปลงถ่าน รุ่น 57BL180 180W,3000 rpm,Rate Torque 0.57 N.m-1.71 N.m
ดีซีเซอร์โวมอเตอร์ไร้แปลงถ่าน รุ่น BLM57180 180W,3000 rpm,Rate Torque 0.57 N.m-1.71 N.m
ดีซีเซอร์โวมอเตอร์ไร้แปลงถ่าน รุ่น BLM57130 130W,3000 rpm,Rate Torque 0.41 N.m-1.23 N.m
ดีซีเซอร์โวมอเตอร์ไร้แปลงถ่าน รุ่น BLM57090 90W,3000 rpm,Rate Torque 0.29 N.m-0.87 N.m
ดีซีเซอร์โวมอเตอร์ไร้แปลงถ่าน รุ่น BLM57050 50W,3000 rpm,Rate Torque 0.16 N.m-0.48 N.m
ดีซีเซอร์โวมอเตอร์ไร้แปลงถ่าน รุ่น BLM57025 25W,3000 rpm,Rate Torque 0.08 N.m-0.24 N.m
ดีซีเซอร์โวมอเตอร์ รุ่น DCM50205 120W,3500 rpm,Rate Torque 0.15 N.m-0.76 N.m
ดีซีเซอร์โวมอเตอร์ รุ่น DCM57207 120W,2900 rpm,Rate Torque 0.35 N.m-2.29 N.m
ดีซีเซอร์โวมอเตอร์ รุ่น DCM50202A 120W,3500 rpm,Rate Torque 0.15 N.m-0.76 N.m
ดีซี เซอร์โว ไดรฟ์เวอร์ รุ่น DCS810 ขนาด 18-80VDC, 0-20A, 20-400W
ดีซีเซอร์โวมอเตอร์ รุ่น DCM50207D-1000 ขนาด 120W,3600 rpm,Rate Torque 0.35 N.m-2.9 N.m เพียง 6,700 บ
M542 ไมโครสเต็ปไดรฟ์เวอร์ ตั้งการขับกระแสได้ถึง 1A ถึง 4.2A แรงดัน 20 VDC ถึง 50 VDC
เสต็ปไดรฟ์เวอร์รุ่น M880A ขับกระแสสูง 1.8A-7.8A เพียง 4,990 บาท

                            
Sitemap หมวดหมู่